Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Бузівська громада» (код ЄДРПОУ: 35753436) був реорганізований і увійшов до складу Жашківської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Бюджет 2020

 БУЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЖАШКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

" 24  грудня  2019 року                                                                                     № 28-22/VII

Про бюджет Бузівської сільської об’єднаної територіальної громади

на 2020 рік

(  2351200000 )

      (код бюджету)

         Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, частини 1 статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, Бузівська сільська рада  вирішила:

1. Визначити на 2020 рік: 

доходи  бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 17 552 631 гривня, у тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 17 180 631 гривня та доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 372 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки  бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 17 552 631 гривні, у тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 16 800 631 гривні та видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 752 000 гривень; 

профіцит за загальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 380 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 380 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі 80 630 гривень, що становить 0,5 відсотка видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом. 

резервний фонд бюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі – 17 740гривень, що становить – 0,11 відсотків видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення. 

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення. 

Делегувати виконавчому комітету Бузівської сільської ради повноваження приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів у період між сесіями міської ради з наступним внесенням змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади. 

4. Затвердити розподіл витрат бюджету об’єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих програм  у сумі 467 065 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення. 

5. Установити, що у загальному фонді бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік: 

1) до доходів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та міжбюджетні трансферти, визначені статтями  97 та 101 Бюджетного  кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею  69 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);   

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 та частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691  Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів. 

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15, частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України. 

7. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету об’єднаної територіальної громади видатки загального фонду на: 

оплату праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату; 

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; 

забезпечення продуктами харчування; 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

поточні трансферти населенню; 

поточні трансферти місцевим бюджетам; 

8. Доручити  сільському голові  Бузівської сільської ради  здійснювати у 2020 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади забезпечити: 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів від дня набрання чинності цим рішенням; 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

 3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: 

 здійснення  публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів; 

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства; 

5) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;  

6) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

11. Якщо після прийняття рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим постійною комісією сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, інфраструктури, транспорту та комунального господарства, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету об’єднаної територіальної громади фінансовий відділ апарату виконавчого комітету Бузівської сільської ради, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету. 

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим постійною комісією сільської ради зпитань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, інфраструктури, транспорту та комунального господарства, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.                                                                                                                 Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків бюджету об’єднаної територіальної громади, крім випадків, передбачених цим рішенням, здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим постійною комісією сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, інфраструктури, транспорту та комунального господарства.

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету об’єднаної територіальної громади на: 

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків; 

видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами. 

Надати право виконавчому комітету Бузівської сільської ради вносити зміни до переліку об’єктів та заходів, видатки які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади, у межах та із зміною обсягів загального і спеціального фондів. 

12. Делегувати Жашківській районній раді повноваження, що стосуються: 

здійснення соціальних виплат, пільг, субсидій та допомог, визначених підпунктом б) пункту 4 частини першої статті 89, підпунктом а) пункту 4 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України, обласними програмами соціального захисту, що здійснюються за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів; 

надання медичних послуг первинної (до створення Бузівського центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги) та вторинної медицини жителям об’єднаної територіальної громади за рахунок міжбюджетних трансфертів з бюджету об’єднаної територіальної громади,

укладання договорів за заявами суб’єктів господарювання про відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок міжбюджетних трансфертів  з бюджету об’єднаної територіальної громади.  

13. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року. 

           14. Додатки №№ 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення у місцевих засобах масової інформації у десятиденний термін з дати його прийняття, відповідно частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

      16. Установити, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України передача субвенцій між місцевими бюджетами здійснюється на підставі укладання договору між місцевими радами. 

17. Доручити виконавчому комітету Бузівської сільської ради у разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації врахувати такі зміни під час складання та виконання розпису бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік з послідуючим внесенням змін до цього рішення. 

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з  питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, інфраструктури, транспорту та комунального господарства.

 Сільський голова                                                                   О.В. Фуркало


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua